فیلم سه لایه

فیلم های سه لایه وپنج لایه لبنی وشیری

فیلم های سه لایه وپنج لایه لبنی وشیری
فیلم سه لایه پری پک مخصوص بسته بندی لبنیات
 
محصولات پری پک سه لایه تولیدی این شرکت به عنوان یک بسته بندی بسیار مقاوم در بازارهای داخلی بین المللی مطرح هستند. فیلمهای پری پک ارائه شده توسط این شرکت در سایزها وابعاد مختلف و بنابر نیازهای مشتری قابل ارائه می باشد.