روکش محافظ

روکش محافظ خودچسب

روکش محافظ خودچسب
روکش محافظ خود چسب مخصوص شیشه و ورقهای اکریلیک و پلی کربنات
 
1.      اینگونه روکش ها از جنس پلی اتیلن های تولید شده به روش کواکسترژون میباشند و بدون استفاده از چسب به صورت خودکار خاصیت چسبندگی بر روی سطوح صیقلی و مسطح را دارند .