مقالات نایلون

ژانویه 14, 2017
فیلم های سه لایه وپنج لایه لبنی وشیری

فیلم های سه لایه وپنج لایه لبنی وشیری

ژانویه 14, 2017

فیلم های سلولزی و بهداشتی

ژانویه 12, 2017

فیلم های پنج لایه ترموفرمینگ

ژانویه 12, 2017

انواع فیلم های لمینیتی و ترکیبی

ژانویه 12, 2017

روکش محافظ خودچسب

ژانویه 12, 2017

روکش های محافظ پشت چسب دار