مقالات نایلون

فوریه 7, 2018

نایلون

پلی اتیلن چیست؟ پلی اتیلن از پرمصرف ترین پلیمرهای دنیا و جزء بزرگترین گروه از ضایعات پلاستیکی می باشد که کاربرد فراوانی در صنعت بسته بندی […]
ژانویه 20, 2018

کیسه های پلاستیکی پرکاربردترین کالای جهان

کیسه های پلاستیکی به دلایل مختلف و خاصیت های فیزیکی آن یکی از پر کاربردترین کالاهای امروز شده است که در بخش بزرگی از صنایع کاربرد […]
دسامبر 20, 2017

چاپ روی نایلون

استفاده از کیسه های پلی اتیلن به عنوان یک محصول فوق العاده رایج و به صرفه به منظور بسته بندی محصولات مورد استفاده قرار می گیرد […]
دسامبر 2, 2017

فیلمهای لمینتی و ترکیبی

فیلمهای لمینتی و ترکیبی در بسته بندی حبوبات و مواد فاسد نشدنی امروزه به دلیل حجم کاری و ساعت های کار بالا خرید کردن به زمانی […]
آگوست 26, 2017

بنابر دلایل زیر بایستی قالب پس از اتصال کامل به اکسترودرها تراز گردد:

بنابر دلایل زیر بایستی قالب پس از اتصال کامل به اکسترودرها تراز گردد:   الف)در اکثر مواقع زمین کارخانه تراز نیست و بایستی قالب نسبت بهزمین […]
آگوست 20, 2017

ﻓرآﯾﻨﺪ ﻗﺎﻟﺒﮕﯿﺮي ﺗﺰرﯾﻘﯽ پلیمر

ﻓرآﯾﻨﺪ ﻗﺎﻟﺒﮕﯿﺮي ﺗﺰرﯾﻘﯽ پلیمر در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﭘﻠﯿﻤﺮي ﭘﺲ از ذوب ﺷﺪن ﺑﻪ درون ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺸﺮده  ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ […]